Conditii inscriere

Conditii inscriere

 


Acte necesare pentru inscrierea in asociatie:
  - Adeziune la ANCC CAPRIROM;
  - Cerere de intrare in programul de ameliorare pentru anul in curs, completate toate rubricile si semnata de proprietar;
  - Copie CI sau CUI, In CUI trebuie specificat cod CAEN 0145 si 0150 - in caz contrar se ataseaza Certificatul constatator in care este specificata activitatea de Crestere a caprinelor. ;
  - Registrul exploatatiei emis de medical veterinar concesionar (nr. matricole), cu viza OJZ-ului judetean;
  - Certificat de inregistrare fiscala pentru persoanele juridice (SC, II, PFA);
  - Atestat de producator valabil;
  - ID (cod) APIA;
  - Copia Certificatului de origine a masculilor cu care se va face monta

  - Autorizatie de monta pentru masculi emisa de catre OJZ de care apartine exploatatia

Conditie obligatorie pentru inscriere:

Montele se fac numai cu masculi de rasa pura, din aceeasi rasa cu femelele, cu respectarea raportului 1:35.