Proiect 133256 - Proceduri si formulare

Proiect 133256 - Proceduri si formulare

Procedura operationala pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice